Opvolging hulp na overstromingen

Tuesday, December 28, 2021

Ondertussen zijn er reeds een 6-tal maanden verlopen sinds de overstromingen in Wallonië, en meer specifiek in de Vesder vallei. Ons district startte een actie op om hulp te bieden “van Rotariërs, naar Rotariërs en door Rotariërs”. Niettegenstaande vele clubs van ons district rechtstreeks hulp boden, werd er door een dertigtal Rotary- en Rotaractclubs van ons district geld gestort op deze districtsrekening, voor een totaal bedrag van 108.000 € . Een fantastisch resultaat !

Hiervan werd 70.000 € doorgestort naar D1660 en een kleine 30.000€ gebruikt om projecten van ons district die in de getroffen gebieden een directe impact hebben, gesteund. Verder werden enkele duizenden €’s geïnvesteerd in software, en zal het saldo nog doorgestort worden aan D2160.

Niet enkel ons district stelde middelen ter beschikking. Ook de 3 andere districten , Evanstone , naast een paar franse districten, en de fiscaal aftrekbare giften via het Koning Boudewijn Fonds deden hun duit in het zakje. In totaal beschikte D2160 aldus over 311.615 €. Hiervan werd begin december reeds 271.608 € besteed. De interventies gebeurden op volgende domeinen:

  • ·         Dringende voedselhulp en maaltijden:       30.000 €
  • ·         Aankoop hygiënisch materiaal:         9.000 €
  • ·         Dringend huisraad:       23.000 €
  • ·         Aankoop levensnoodzakelijk electro materiaal:       98.000 €
  • ·         Schoolmateriaal om een heropstart van de scholen in de streek mogelijk te maken          :      112.000 €

Wat voorafgaat werd gecoördineerd door Rotariërs van D2160. De acties zijn besloten in overleg met de gemeentebesturen en de openbare centra voor maatschappelijke hulp en de directies en/of de inrichtende machten van onderwijsinstellingen

Onnodig aan te geven dat de noden acuut blijven en dat Rotary verder zal werken via specifieke projecten aan het leningen ervan. Een concreet voorbeeld van “Rotary in Action” !

Luc Van der Biest 
DG 2130