GIFTEN AAN DE FOUNDATION. Nu ook fiscaal aftrekbaar!

Monday, November 30, 2020

Nieuws

GIFTEN AAN DE FOUNDATION NU OOK FISCAAL AFTREKBAAR!

Lees meer

Rotary Clubs, maar ook privé personen en ondernemingen kunnen doneren aan de Rotary Foundation. De Rotary Foundation behoort tot de wereldtop van de liefdadigheidsorganisaties. Omdat 92% van alle giften aan de Rotary Foundation ook daadwerkelijk terecht komt bij de ‘goede doelen’ krijgt de Rotary Foundation al 14 jaar op rij ook in 2020 ‘Four Stars’ (de hoogste ranking) van Charity Navigator.

Rotary Clubs

Rotary Clubs kunnen doneren aan het World Fund van de Rotary Foundation, maar ook specifiek aan PolioPlus. De giften aan het ‘World Fund’ zijn binnen de clubs beter bekend als de jaarlijkse ‘solidariteitsbijdrage aan de Foundation’, die al dan niet tijdens het bezoek van de Gouverneur aan hem wordt overhandigd.

Een goede leidraad voor de clubs is:

  • het equivalent van 100 USD per lid / per jaar voor het World Fund (‘solidariteitsbijdrage aan de Foundation')
  • het equivalent van 30 USD per lid / per jaar voor Polio Plus.

 

Beide type giften komen in het World Fund. Maar alleen de ‘solidariteitsbijdrage aan de Foundation’ zal de basis uitmaken van het budget dat ons District elk jaar vanuit Evanston ter beschikking krijgt om de clubs financieel te helpen met een District Grant of een Global Grant, respectievelijk de Districtsbijdrage aan Polio Plus.

De Clubs storten, net zoals in het verleden , op een rekening van het district, die dan zorgt voor een doorstorting aan de Rotary Foundation of het Polio-Plus fonds

Bankrekening    D2130 Rotary Foundation     BE57 0689 4445 1035

Bankrekening    D2130 PolioPlus                      BE46 0689 4445 1136

Clubgiften kunnen NIET gestort worden via de Koning Boudewijn Stichting.

 

Privé personen en ondernemingen

Vele Rotariërs doneren ook persoonlijk  of via hun bedrijf. Sinds kort kan dat via het Fonds Rotary Belgium van de Koning Boudewijn Stichting (KBS), wat betekent dat giften vanaf 40€ ook fiscaal aftrekbaar worden. In 2020 zelfs 60%!

Slechts 2% van de storting gaat naar de beheerskosten van het Fonds van de KBS.

Ook de persoonlijke bijdragen als lid van de Paul Harris Society (minimum 1000$ / jaar aan de Foundation) kunnen op deze wijze gestort worden.

Concreet betekent dat wie bij voorbeeld wil storten voor een lidmaatschap van de Paul Harris Society minstens 1.021 USD aan de KBS zal moeten storten: 1.021– 2%= 1.000,58. De 2% beheerskosten komen boven op het minimum bedrag dat de Rotary Foundation heeft vastgelegd om lid te zijn van de Paul Harris Society.

De clubs zullen gevraagd worden een ethisch charter te onderschrijven, en dit om “oneigenlijk gebruik” te vermijden.

Wat absoluut niet kan:

  • De “Solidariteitsbijdrage aan de Foundation of PolioPlus” via individuele Rotariërs laten doorstorten aan Fonds Rotary Belgium van de KBS
  • Andere clubgiften (e.g. Polio) via dat Fonds uitvoeren

Het is een persoonlijke keuze van het individueel lid om te storten aan het Fonds Rotary Belgium van de Koning Boudewijn Stichting of om rechtstreeks aan de Rotary Foundation te storten.

Concreet: hoe kan een privé persoon of een onderneming storten via het Fonds Rotary Belgium van de Koning Boudewijn Stichting ?

Uw gift (die minimaal 40 € moet bedragen om fiscaal aftrekbaar te zijn) stort je op :

            BE10 0000 0000 0404 (BIC : BPOTBEB) van de Koning Boudewijn Stichting

Je gebruikt volgende vrije mededeling (verschillend voor elk programma) :

Annual Fund (World Fund)    +++019/1240/00139+++

Polio Fund :                                +++019/1240/00240+++

Disaster Response Fund :        +++019/1240/00341+++

Endowment Fund :                   +++019/1240/00442+++

Na de cijfers geef je je naam en je Rotary ID door. Je Rotary ID vind je op je lidkaart of via HARMONY. Een voorbeeld. In het veld van de vrije mededeling typ je:  

+++019/1240/00139+++ Jan Janssen 12345

In een 2de fase zal, mits te voldoen aan een aantal voorwaarden, het individueel steunen van bepaalde (lokale) Rotary-projecten via de KBS mogelijk worden.