Het leefmilieu beschermen: een prioriteit van Rotary

Wednesday, February 10, 2021

Rotary’s nieuwe prioriteit is een grondige aanpak van schadelijke invloeden op ons leefmilieu. Vanaf 1 juli 2021 is dit een zevende ‘Area of Focus’, die kan aangevinkt worden voor een Global Grant.

Laten we als People of Action de handen uit de mouwen steken voor projecten met een positief, meetbaar en duurzaam effect op de plek die we allen kennen als onze wereld.

 

Kom meer te weten over Rotary´s nieuwe prioriteit op

Rotary’s nieuwe prioriteit is een grondige aanpak van schadelijke invloeden op ons leefmilieu. Vanaf 1 juli 2021 is dit een zevende ‘Area of Focus’, die kan aangevinkt worden voor een Global Grant.

De nieuwe prioriteit van Rotary zet in op drie speerpunten:

  1. De klimaatverandering

Rotariërs zijn ‘doeners’. Leg ze een probleem voor en ze gaan op zoek naar een oplossing. De klimaatverandering is wereldwijd en complex.

Té complex voor Rotary? Niet als je het complexe probleem in kleinere stukjes deelt om het op het einde van de rit weer te ‘herverpakken’ in één globale oplossing.

Onderzoekers en wetenschappers hebben in 2017 met een wiskundig model de impact van klimaat en economische ontwikkeling opgedeeld in kleinere entiteiten. Het residu is een lijst met 80 kleinschalige, mogelijk succesvolle oplossingen voor mens en planeet.

  1. Het leefmilieu ‘helpen’

De klimaatverandering heeft bijkomende effecten: opwarming van de aarde, verhoging zeespiegel, voedseltekorten, honger en armoede, (economische) migratie, … Vraag is of we deze effecten (nog) kunnen keren …

Ook Rotariërs zien dat de wereld onze achtertuin is geworden. Ze zien nu al het effect van de klimaatverandering in ‘communities’ waar Rotary nu al actief is. Ze zien ook oplossingen die hoopvol kunnen zijn. Het leefmilieu ‘helpen’ te overleven is een opdracht voor Rotary. Rotariërs moeten het probleem aanpakken op de manier zoals ze het altijd al doen: helpen waar de nood het hoogst is, projecten lanceren, hun netwerk aanspreken om voor onze toekomst te wegen op aangepast klimaatvriendelijker beleid …

  1. Geweldloos overtuigen (Friendly persuation)

In 2006 brak voormalig US presidentskandidaat Al Gore met zijn film ‘An Inconvenient Truth’, het taboe. Velen, maar lang niet allen, werden gewekt. Vraag is hoe je de twijfelaars en ‘ongelovigen’ overtuigt. Met geweld kan je, beperkt in de tijd, succes afdwingen. Met volharding, in afwezigheid van geweld, heb je meer kans op duurzaam succes. Dat was ook de succesvolle strategie van Gandhi:  “Force is something that, in the long run, just doesn’t work. As soon as you defeat somebody, you’ve made an enemy. Truth and nonviolence: satyagraha. That’s the fastest way there is to accomplish something.” Geweldloos overtuigen. Ook daar moet Rotary vol op inzetten!

 

Laten we als People of Action de handen uit de mouwen steken om beleidsmakers te overtuigen van de gevaren van de klimaatverandering, alsook voor projecten met een positief, meetbaar en duurzaam effect op de plek die we allen kennen als onze wereld.

 

Kom meer te weten over Rotary´s nieuwe prioriteit op

rotary.org/environment